DRODZY KLIENCI

W związku z nowymi przepisami dotyczącymi RODO oto kilka ważnych informacji.

Informacje dla klientów Gabinetu kosmetycznego Lilia Liliana Nowak-Konarska ul. Nawrot 18/20 90-008 Łódź

Z dniem 25 maja 2018 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwane Rozporządzeniem.

W związku z powyższym informujemy, iż od 25 maja 2018 roku Klientom będą przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Gabinet kosmetyczny Lilia Liliana Nowak-Konarska, ul. Nawrot 18/20 90-008 Łódź, oraz będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem danych.

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gabinet kosmetyczny Lilia Liliana Nowak-Konarska ul. Nawrot 18/20 90-008 Łódź NIP 833-134-50-33 mail kontakt@gabinet-lilia.pl

2. Cele przetwarzania danych osobowych

Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Gabinet kosmetyczny Lilia Liliana Nowak-Konarska, ul. Nawrot 18/20 90-008 Łódź jest przesyłanie ofert handlowych, informowanie o nadchodzącej wizycie w gabinecie.

3. Odbiorcy danych osobowych

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą instytucje upoważnione z mocy prawa. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

4. Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania działalności firmy.

5. Prawa osób, których dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Gabinet kosmetyczny Lilia Liliana Nowak-Konarska, ul. Nawrot 18/20 90-008 Łódź ma Pani/Pan prawo do: dostępu do treści danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W celu skorzystania z powyższych praw prosimy o przesłanie wiadomości na adres e-mail:kontakt@gabinet-lilia.pl

6. Skarga do organu nadzorczego

W przypadku gdy Pani/Pan uważa, że zostały naruszone przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisy Rozporządzenia Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przetworzenia i realizacji zapytania/zamówienia oraz informacji o nadchodzącej wizycie. W przypadku nie podania powyższych danych nie będzie możliwości przeprowadzenia powyżej wymienionych czynności.

8. Profilowanie danych osobowych

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą/będą podlegały profilowaniu.

9. Źródło pochodzenia danych

Dane osobowe są pozyskiwane od osoby, której dane dotyczą. Pani/Pana dane mogą również pochodzić z źródeł powszechnie dostępnych (np. baz i rejestrów: REGON, NIP, Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEIDG), Krajowy Rejestr Sądowy (KRS))